Vi försäkrar din klocka

Det finns många fördelar med att försäkra din klocka, det är ekonomiskt fördelaktigt att ha en försäkring då det kan motverka oförutsägbara utgifter.

Som medlem i Din Guldsmed erbjuder vi alla kunder en allriskförsäkring utan kostnad i 1år vid köp av ny klocka. Försäkringen är kopplad till ERV, mer om försäkringen går att läsa på Din Guldsmed’s hemsida.